Prof. Dr. Nazlı Burcu ÖZBARAN

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 00:40

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı

Prof. Dr. Nazlı Burcu ÖZBARAN

Verilen Tıbbi Hizmetler

Anabilim Dalımız; Gençlik Ruh Sağlığı Birimi, Genel Poliklinik, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Polikliniği, Yıkıcı Davranış Bozuklukları Polikliniği, Gelişim Polikliniği, Affektif ve Psikotik Hastalıklar Polikliniği, 0-6 yaş Polikliniği, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Polikliniği ve Travma ve Krize Müdahale Polikliniğinden oluşmaktadır.

Yataklı birimimiz bulunmamaktadır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) üniversite hastanesi bahçesinde (hemşirelik lojmanları yanı) Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışmakta ve poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniklerimizde, Otizm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Anksiyete (kaygı, bunaltı) Bozuklukları, Mental Retardasyon, Yeme Bozuklukları (Anoreksia Nevroza, Bulimia Nevroza, Obesite), Şizofreni, Davranım Bozukluğu, Tik Bozuklukları, Konuşma ve İletişim Bozuklukları, tıbbi hastalıklara eşlik eden ruhsal hastalıklar, alkol ve madde kullanım bozukluklarının tedavi hizmeti verilmektedir.

Randevu

Anabilim Dalımıza yapılan ilk başvurular üç farklı yaş grubunda (0-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-18 yaş) ayrı ayrı kabul edilmektedir. Gazi, Şehit ve 1. Derece yakınları, Kurum çocukları ve Engelli hastalar randevu sisteminde önceliğe sahiptir. Polikliniklerimiz Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin sol yandaki girişinde B Blok zemin kattadır. Telefonla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Hastaların yasal velileri ile beraber başvurmaları gereklidir. Öğretim Üyesi özel muayene randevusu için telefon numarası 390 14 11’dir.

Erken Tanı ve İzlem Polikliniği (0–6 Yaş)
0-6 yaş polikliniğinde nörogelişimsel bozukluklar, davranış sorunları, ebeveyn tutumu sorunları, erken dönemde ele alınmakta ve riskli bebek ve çocuklar tedavi edilmekte, gerekli eğitsel düzenleme yapılmaktadır. 0-6 yaş beyin gelişiminin çok hızlı olduğu bir dönem olduğu için bu yaş aralığındaki başvurular için en erken tarih olacak şekilde randevu düzenlenmesi yapılmaktadır. Poliklinik telefon numarası 390 13 79’dur.

Genel Poliklinik (7-12 Yaş)
7-12 yaş poliklinik randevuları için hasta ilk kez müracaat ediyor ise ön görüşme formu doldurur. Bu formlar değerlendirilip aciliyet sırasına hastalar alınmakta ve randevu verilmektedir Poliklinik telefon numarası 390 13 79’dur.

Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimi (13-18 Yaş)
Bu birim Genel Poliklinik ve Travma ve krize müdahale polikliniği olmak üzere iki farklı poliklinik hizmetinden oluşmaktadır. Gençlik Danışma ve Tedavi Birimine ilk kez başvuran olgular öngörüşme hemşiresi tarafından değerlendirilerek 3 farklı gruba ayrılmaktadır: Kriz olguları; Öncelikli olgular ve Rutin olgular. Kriz olguları, yapılandırılmış bir sistem ile değerlendirilerek sorumlu öğretim üyesi danışmanlığında iki hafta içinde uygun bir randevu tarihi verilmektedir. Diğer olgulara ruhsal sorunlarının özelliklerine göre 6 ay içinde ilk başvuru tarihi verilmektedir. Poliklinik telefon numarası 390 1410’dur.

Tel:  + 90 (232) 444 13 43

+ 90 (232) 390 14 07

+ 90 (232) 390 14 62 

Faks:  + 90 (232) 390 14 62

+ 90 (232) 390 13 50  

Adres:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı 35100 Bornova-İzmir


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir