Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Ne Demek

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 04:36

mide kanseri - Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Ne Demek

Herkese merhaba bugün sizlere Taşlı yüzük karsinom Ne Demek hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Mide kanseri, insanlardaki en agresif tümörlerden biridir ve erken evrede teşhis edildiği zaman izlenen 5 yıllık sağ kalım oranı % 90-100 iken, ileri evre tümörlerde bu oran %15-25′ lere kadar gerilemektedir.

Mide kanseri, dünyada erkeklerde 2., kadınlarda 4. en sık görülen kanserdir.

Türkiye’de tüm kanserler içinde erkeklerde ve kadınlarda 2. en sık görülen kanserdir. Türkiye’de saptanan kanserlerin erkeklerde % 7.4, kadınlarda % 6’sı mide kanseridir.

Türkiye’de mide kanserinden ölüm oranı erkeklerde 4.3/100.000, kadınlarda 2.5/100.000 dir

Mide kanserine erkeklerde daha çok rastlanır ve erkek kadın oranı 2/1 ‘dir. 40 yaşından önce nadir görülen hastalığın insidansı yaşla birlikte artar ve 60’lı yaşlarda en yüksek seviyesine ulaşır.

Müsinöz adenokarsinom Tümör içeren alanın yarısından fazlasında ekstrasellüler müsin gölleri bulunur.

Tümör hücreleri müsin üreten kolumnar hücrelerle döşeli bez yapıları oluşturabilir ya da müsin gölleri içinde yüzer tarzda birkaç hücreli gruplar şeklinde karşımıza çıkar.

Dağınık taşlı yüzük hücreleri bulunabilir, fakat bunlar hiçbir zaman baskın olmazlar.

Taşlı yüzük hücreli karsinom; Tümör dokusunun yarısından fazlası intrasitoplazmik müsin içeren, izole ya da gruplar oluşturan tümör hücrelerinden meydana gelir.

Taşlı yüzük karsinom Ne Demek terminolojisine karşın intrasitoplazmik müsin içermeyen tümör hücreleri de görülebilmektedir.

Stromada desmoplazi genellikle belirgindir. Tümör hücreleri lamina propriayı genişleterek yayılım gösterir.

Bazı olgularda tümör hücreleri oldukça seyrektir ve tek tek dağılım gösterirler. Rutin hematoksilen eozin (H&E) boyalı kesitlerde hücreler rahatlıkla gözden kaçabilir.

Bu durum, endoskopik biyopsilerin ve radikal materyallerde cerrahi sınırların sağlıklı değerlendirilmesini güçleştirir.

Bu tip olgularda periyodik asittSchiff (PAS), alsian blue 30 (AB), müsikarmen gibi konvansiyonel histokimyasal yöntemler yanı sıra CK antikoru ile immünhistokimyasal boyama gerektirebilir.

Beş farklı tip tümör hücresi karşımıza çıkabilir. Bunlar arasında en tipik olanı sitoplazma içindeki müsin nedeniyle nükleusları bir kenara itilmiş olan, yuvarlak şekilli taşlı yüzük hücreleridir.

Sitoplazmalarında AB ile boyanan asit müsin bulunur. Bu hücrelerin dışında nükleusları ortada, mitoz içermeyen ya da seyrek mitotik aktivite gösteren histiosit benzeri hücreler,

koyu eozinofilik sitoplazmalı, bir miktar sitoplazmik granül içeren, sitoplazmalarında PAS pozitif nötral müsin bulunan ufak hücreler, çok az miktarda müsin içeren ya da müsin içermeyen ufak hücreler ya da müsin içermeyen, iri anaplastik hücreler görülebilmektedir.

Taşlı yüzük hücreli lenfoma, lamina propriada müsifaj varlığı, ksantom, dökülmüş ve ölü yüzey epitel hücrelerinin eşlik ettiği gastritler taşlı yüzük hücreli karsinomun ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken lezyonlardır.

Taşlı Yüzük Karsinom Ne Demek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir